پشتیبانی باتری سیستم دوربین افزاری

پشتیبانی: باتری سیستم دوربین افزاری دوربین استفاده استفاده تنظیمات اپلیکیشن

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات جودوکار ایرانی به قرعه اسرائیل خورد و کنار کشید

رقابت های گرندپریکس تفلیس جهت جودکار ایرانی در همان مرحله قرعه‌کشی به آخر رسید. تفلیس | ایرانی | مسابقه | اسرائیل | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

جودوکار ایرانی به قرعه اسرائیل خورد و کنار کشید

جودوکار ایرانی به قرعه اسرائیل خورد و کنار کشید

عبارات مهم : تفلیس

رقابت های گرندپریکس تفلیس جهت جودکار ایرانی در همان مرحله قرعه کشی به آخر رسید.

به گزارش خبرآنلاین، محمد عباس نژاد جودوکار ایرانی در وزن 66 کیلوگرم به خاطر قرعه رژیم صهیونیستی، قبل از شروع مسابقه های گرندپریکس تفلیس، از مسابقه های کنار کشید. امشب مراسم قرعه کشی برگزار شد و عباس نژاد متوجه شد باید در همان دور اول برابر نماینده اشغالگر قدس قرار بگیرد. بدهید ترتیب او از بین بردن زودهنگامی داشت و باید به منزل بازگردد.

جودوکار ایرانی به قرعه اسرائیل خورد و کنار کشید

واژه های کلیدی: تفلیس | ایرانی | مسابقه | اسرائیل | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz