پشتیبانی باتری سیستم دوربین افزاری

پشتیبانی: باتری سیستم دوربین افزاری دوربین استفاده استفاده تنظیمات اپلیکیشن

گت بلاگز اخبار حوادث ربودن پسرجوان و نامزدش به دنبال اختلاف مالی

پسر جوان و نامزدش که شبانه در پایتخت کشور عزیزمان ایران ربوده شده است و به وسیله 3 مرد به باغی در شمال کشور انتقال یافته بودند، درپی فرارعجیب از اسارتگاه آدم رب

ربودن پسرجوان و نامزدش به دنبال اختلاف مالی

عبارات مهم : ایران

پسر جوان و نامزدش که شبانه در پایتخت کشور عزیزمان ایران ربوده شده است و به وسیله 3 مرد به باغی در شمال کشور انتقال یافته بودند، درپی فرارعجیب از اسارتگاه آدم ربایان خود را به یک ایستگاه آتش نشانی رسانده و کمک خواستند.

کشور عزیزمان ایران نوشت:دختر و پسرکه بشدت مجروح شده است بودند بعد از انتقال به بیمارستان و درمان مقدماتی به پلیس آگاهی فرستاده شدند تا ماجرای ربوده شدن ارزش را بازگو کنند.

«امیر» به پلیس گفت: «من و نامزدم شبانه سوار بر ماشین پژو، دریکی از خیابان های شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران درحرکت بودیم که ناگهان خودرویی سد راه ما شد.

ربودن پسرجوان و نامزدش به دنبال اختلاف مالی

بعد هم سرنشینانش با زور و ترساندن من و نامزدم را از ماشین بیرون کشیدند و سوار بر خودروی دیگری کردند و بسرعت حرکت کردند. در حال خروج از شهر هرچه علت را پرسیدم جوابی ندادند و فقط تهدیدمان کردند که اگر حرفی بزنیم زنده نخواهیم ماند. آنها ما را از پایتخت کشور عزیزمان ایران به باغی در یکی از شهرستان های اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال دادند و در آنجا بشدت کتک مان زدند، بعد هم ما را سوار خودروی دیگری کردند و به باغی در یکی از شهرهای شمالی انتقال دادند. زمانی که آنها ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند به آنها گفتم دست نامزدم شکسته هست. ولی آنها به درخواست ها و التماس های ما توجهی نکردند.

دقایقی بعد و به علت اینکه آنها تمام شب را بیداربودند از خستگی خوابشان برد و من و نامزدم در فرصتی مناسب دست هایمان را باز کردیم و از باغی که نمی دانستیم در کدام یک از شهرهای شمال است فرار کردیم. از شانس ما یک ایستگاه آتش نشانی در کنار همان باغ بود وخیلی سریع از آتش نشانان کمک خواستیم و آنها هم ما را به پلیس معرفی کردند.

پسر جوان و نامزدش که شبانه در پایتخت کشور عزیزمان ایران ربوده شده است و به وسیله 3 مرد به باغی در شمال کشور انتقال یافته بودند، درپی فرارعجیب از اسارتگاه آدم رب

با توجه به اینکه آدم ربایی در پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است بود پرونده به پایتخت ارجاع شد. در ادامه تحقیقات «امیر» گفت: آدم ربایان از من می درخواست کردند به دادسرا بروم و در مورد شکایتی راجع به پرونده اختلاف مالی رضایت بدهم. مدتی قبل من با مرد جوانی به نام شایان اختلاف مالی پیدا کردم و هر بار که از او می خواستم پولم را برگرداند بهانه می آورد. تا اینکه شایان یک بار به بهانه صحبت در مورد بدهی اش مرا به محل خلوتی کشاند و بشدت کتکم زد. من هم از شایان شکایت کردم و پرونده ای در این خصوص تشکیل شد. مطمئنم یکی از مردهایی که ما را دزدیده بود برادر شایان هست. آنها می درخواست کردند با این کار از شکایتم صرفنظر کنم.»

پس از بیانات دختر و پسر جوان، تیمی از کارآگاهان پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت دستگیری عاملان آدم ربایی وارد عمل شدند.

واژه های کلیدی: ایران | اختلاف | انتقال | پرونده | پلیس پایتخت | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz