پشتیبانی باتری سیستم دوربین افزاری

پشتیبانی: باتری سیستم دوربین افزاری دوربین استفاده استفاده تنظیمات اپلیکیشن

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پرونده‌موسسات مالي روي ميز سران قوا

سخنگوي فراكسيون اميد: قراراست جلسات مشترك سران سه قوه براي حل مشكلات سپرده‌گذاران كاسپين برگزار شود 

پرونده‌موسسات مالي روي ميز سران قوا

پرونده موسسات مالي روي ميز سران قوا

عبارات مهم : اقتصاد

سخنگوي فراكسيون اميد: قراراست جلسات مشترك سران سه قوه براي حل مشكلات سپرده گذاران كاسپين برگزار شود

حسام الدين آشنا راست گفته بود كه احمدي نژاد براي دولت بعد «مين گذاري» كرده هست. ماجراي موسسات مالي كه بي حساب و كتاب در دولت هاي نهم و دهم يك شبه سر برآوردند ماجراي همين مين هايي است كه حالا مواجهه و خنثي سازي آنها دامنگير دولت يازدهم و دوازدهم شده است است.

پرونده‌موسسات مالي روي ميز سران قوا

ديروز مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد به درخواست فراكسيون اميد در نخستين جلسه كاري آنها بعد از تعطيلات تابستاني حاضر شد تا ابعاد مساله و راهكارهاي موجود را با اميدي ها در ميان بگذارد. صحن مجلس هم البته از اين ماجرا دور نبود. تذكر نادر قاضي پور، نماينده اروميه موجب شد تا علي لاريجاني، رييس مجلس بگويد كه «درباره موسسات مالي بين بانك مركزي، وزارت اقتصاد و قوه قضاييه بايد هماهنگي هايي به وجود بيايد.»

تذكر قاضي پور به استناد ماده ٣ آيين نامه داخلي مجلس بود. او خطاب به علي لاريجاني گفت: براساس اصل ٨٨ قانون اساسي در صورتي كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان بخواهند از رييس جمهور سوالي بپرسند بايد آن عنوان اعلام وصول شود. پرسش ما راجع به وضعيت موسسات مالي و اعتباري بود كه شما دستور داديد آقاي پزشكيان جلساتي را برگزار كنند. به همين دليل جلسه با رييس بانك مركزي برگزار شد و بر حل مشكل تاكيد شد. قاضي پور اعتقاد است اين عنوان از حوزه كاري بانك مركزي خارج شده.

سخنگوي فراكسيون اميد: قراراست جلسات مشترك سران سه قوه براي حل مشكلات سپرده‌گذاران كاسپين برگزار شود 

دليلش هم تجمع سپرده گذاران در برابر مجلس، قوه قضاييه و استانداري خراسان رضوي است كه ظاهرا عده اي آنها را براي تجمع تحريك مي كنند. قاضي پور تاكيد كرد: حق سپرده گذاران اين است كه به پول هاي ارزش برسند و وظيفه مجلس نيز پيگيري اين وضعيت هست. بعد هم از لاريجاني خواست تا همان لحظه پرسش را اعلام وصول كند تا رييس جمهور در اين باره به نمايندگان توضيح بدهد. اين خواسته قاضي پور البته با كنايه اي به لاريجاني هم همراه بود: البته شما به خاطر تعامل با دولت خودكشي سياسي هم مي كنيد تا دولت زير پرسش نرود. لاريجاني هم در پاسخ به او گفت: ما در حال پيگيري اين عنوان هستيم.

همان وقت كه شما و دوستان تان اين عنوان را پيگيري مي كرديد، آقاي پزشكيان نيز جلساتي برگزار كردند كه معلوم شد بين بانك مركزي، وزارت اقتصاد و قوه قضاييه بايد هماهنگي هايي به وجود آيد تا با دستور قاضي اموال آزاد شود كه بتوانند بدهي ها را پرداخت كنند. جلسات برگزار شود و به فرمولي رسيده اند كه نشان مي دهد كار در حال انجام هست. ما اين عنوان را با جديت دنبال مي كنيم تا اشكالات برطرف شود.

اما صبح ديروز هم فراكسيون اميد با وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي جلسه اي براي بررسي عنوان برگزار كرد. آن طور كه بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون خبر داده قرار است جلسات مشترك سران قوا براي حل مشكل سپرده گذاران كاسپين و ساير موسسات اعتباري برگزار شود.

پرونده‌موسسات مالي روي ميز سران قوا

پارسايي راجع به جزييات اين جلسه به ايلنا گفت: در اين جلسه نمايندگان دغدغه ها و ديدگاه هاي خود را در اين ۲ حوزه مطرح كردند كه اين دغدغه ها عمدتا حول محور پرسشها اقتصادي به ويژه مشكلات سپرده گذاران موسسات مالي و اعتباري بود. بنا به گفته پارسايي در جلسه ديروز سيف، رييس كل بانك مركزي، راجع به دلايل روند كند پيشرفت امور توضيحاتي ارايه كرده كه بنابراين توضيحات اين عنوان به سران سه قوه محول شده است كه در جلسات مشترك به آن رسيدگي و براي آن راه حلي پيدا كنند.

گروه سياسي| حسام الدين آشنا راست گفته بود كه احمدي نژاد براي دولت بعد «مين گذاري» كرده هست. ماجراي موسسات مالي كه بي حساب و كتاب در دولت هاي نهم و دهم يك شبه سر برآوردند ماجراي همين مين هايي است كه حالا مواجهه و خنثي سازي آنها دامنگير دولت يازدهم و دوازدهم شده است هست. ديروز مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد به درخواست فراكسيون اميد در نخستين جلسه كاري آنها بعد از تعطيلات تابستاني حاضر شد تا ابعاد مساله و راهكارهاي موجود را با اميدي ها در ميان بگذارد.

سخنگوي فراكسيون اميد: قراراست جلسات مشترك سران سه قوه براي حل مشكلات سپرده‌گذاران كاسپين برگزار شود 

صحن مجلس هم البته از اين ماجرا دور نبود. تذكر نادر قاضي پور، نماينده اروميه موجب شد تا علي لاريجاني، رييس مجلس بگويد كه «درباره موسسات مالي بين بانك مركزي، وزارت اقتصاد و قوه قضاييه بايد هماهنگي هايي به وجود بيايد.» تذكر قاضي پور به استناد ماده ٣ آيين نامه داخلي مجلس بود. او خطاب به علي لاريجاني گفت: براساس اصل ٨٨ قانون اساسي در صورتي كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان بخواهند از رييس جمهور سوالي بپرسند بايد آن عنوان اعلام وصول شود. پرسش ما راجع به وضعيت موسسات مالي و اعتباري بود كه شما دستور داديد آقاي پزشكيان جلساتي را برگزار كنند.

به همين دليل جلسه با رييس بانك مركزي برگزار شد و بر حل مشكل تاكيد شد. قاضي پور اعتقاد است اين عنوان از حوزه كاري بانك مركزي خارج شده. دليلش هم تجمع سپرده گذاران در برابر مجلس، قوه قضاييه و استانداري خراسان رضوي است كه ظاهرا عده اي آنها را براي تجمع تحريك مي كنند. قاضي پور تاكيد كرد: حق سپرده گذاران اين است كه به پول هاي ارزش برسند و وظيفه مجلس نيز پيگيري اين وضعيت هست. بعد هم از لاريجاني خواست تا همان لحظه پرسش را اعلام وصول كند تا رييس جمهور در اين باره به نمايندگان توضيح بدهد. اين خواسته قاضي پور البته با كنايه اي به لاريجاني هم همراه بود: البته شما به خاطر تعامل با دولت خودكشي سياسي هم مي كنيد تا دولت زير پرسش نرود.

پرونده‌موسسات مالي روي ميز سران قوا

لاريجاني: با جديت دنبال مي كنيم

لاريجاني هم در پاسخ به او گفت: ما در حال پيگيري اين عنوان هستيم. همان وقت كه شما و دوستان تان اين عنوان را پيگيري مي كرديد، آقاي پزشكيان نيز جلساتي برگزار كردند كه معلوم شد بين بانك مركزي، وزارت اقتصاد و قوه قضاييه بايد هماهنگي هايي به وجود آيد تا با دستور قاضي اموال آزاد شده است كه بتوانند بدهي ها را پرداخت كنند. جلسات برگزار شده است و به فرمولي رسيده اند كه نشان مي دهد كار در حال انجام هست. ما اين عنوان را با جديت دنبال مي كنيم تا اشكالات برطرف شود.

جلسه سران قوا در مورد موسسات مالي

اما صبح ديروز هم فراكسيون اميد با وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي جلسه اي براي بررسي عنوان برگزار كرد آن طور كه بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون خبر داده قرار است جلسات مشترك سران قوا براي حل مشكل سپرده گذاران كاسپين و ساير موسسات اعتباري برگزار شود. پارسايي راجع به جزييات اين جلسه به ايلنا گفت: در اين جلسه نمايندگان دغدغه ها و ديدگاه هاي خود را در اين ۲ حوزه را مطرح كردند كه اين دغدغه ها عمدتا حول محور پرسشها اقتصادي به ويژه مشكلات سپرده گذاران موسسات مالي و اعتباري بود.

بنا به گفته پارسايي در جلسه ديروز سيف، رييس كل بانك مركزي، راجع به دلايل روند كند پيشرفت امور توضيحاتي ارايه كرده كه بنابراين توضيحات اين عنوان به سران سه قوه محول شده است كه در جلسات مشترك به آن رسيدگي و براي آن راه حلي پيدا كنند. همچنين بنا به گفته پارسايي مشكلي كه در پرداخت طلب سپرده گذاران وجود داشته، اين بوده كه طلبكاران كلان با حكم قضايي حساب هايي كه قرار بود از آن طلب سپرده گذاران را پرداخت كنند را مسدود كرده بودند كه ظاهرا اين مشكل در حال مرتفع شدن است تا تعداد زيادي از سپرده گذاران به پول ارزش برسند.

بر اين اساس مقرر شد جلسات مشترك سه قوه براي حل اين مشكل و تصميم گيري در اين رابطه برگزار شود. آن طور كه پارسايي گفته است وزير اقتصاد هم در اين جلسه وضعيت بودجه كشور و هزينه هاي جاري كه مشكلات زيادي را براي دولت به وجود آورده و همچنين كاهش قيمت نفت را مورد اشاره قرار داده هست. در همين زمينه مقرر شد براي بودجه سال آينده هماهنگي بيشتري با اين وزارتخانه انجام شود تا كار با تعامل و هماهنگي پيش برود. همچنين قرار شده است كه در جلسات بعدي فراكسيون با وزراي اقتصادي اين عنوان مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد.

اخباراقتصادی – اعتماد

واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz