پشتیبانی باتری سیستم دوربین افزاری

پشتیبانی: باتری سیستم دوربین افزاری دوربین استفاده استفاده تنظیمات اپلیکیشن

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سهم ۲ درصدی مالیات املاک در بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ،

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در پایتخت کشور عزیزمان ایران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود،

سهم ۲ درصدی مالیات املاک در بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ،

مقایسه اخذ مالیات املاک در کشور عزیزمان ایران و جهان/ سهم ۲ درصدی مالیات املاک در بودجه شهرداری تهران

عبارات مهم : ایران

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در پایتخت کشور عزیزمان ایران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده هست، گفت: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است.

به گزارش ایسنا، سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: روش های مختلفی جهت تامین هزینه ها و درآمدزایی پایدار جهت مدیریت شهری وجود دارد که در ۴ دسته کلی تقسیم می شود: درآمد ناشی از ارائه کالاها و خدمات شهری، پرداخت های انتقالی دولت های ملی(در قالب کمک ها و اعانات و یا مالیات های مشترک)، درآمد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری و نیز عوارض و مالیات هایی که هر یک از شهروندان به نوبه خود باید جهت تامین درآمدهای شهری بپردازند.

سهم ۲ درصدی مالیات املاک در بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ،

مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری به بررسی تجربیات جهانی در خصوص اخذ مالیات و عوارض جهت تامین درآمدهای پایدار شهری اشاره کرد و گفت: مسکن و مستغلات شهری در درجه اول و مالیات بر درآمد افراد یا بنگاه های اقتصادی و یا مصرف در درجه های بعدی مهم ترین پایه های مالیاتی و یا کسب عوارض را تشکیل می دهند.

طباطبایی در این خصوص گفت: به عنوان مثال شهرداری ها در کشور آمریکا، ۶۳ درصد از درآمدهای خود را از محل مالیات ها و عوارض تشکیل می دهند که از این مقدار در حدود ۴۴ درصد مربوط به مالیات بر مستغلات بوده هست. در فرانسه نیز در حدود ۲۱ درصد از درآمدهای دولت های محلی از محل مستغلات و زمین بوده هست. در آلمان نیز مالیات بر املاک در حدود ۱۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد. در شهر لندن سهم مالیات بر املاک در حدود ۶۴ درصد از کل درآمدهای این شهر هست. حتی در کشورهای در حال توسعه نیز این نوع از مالیات سهم نسبتا خوبی در درآمد دولت های محلی دارد که در اندونزی در حدود ۸ درصد است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در پایتخت کشور عزیزمان ایران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود،

وی با بیان اینکه در پایتخت کشور عزیزمان ایران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده هست، افزود: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده است که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است و در واقع این نشان از محروم بودن شهرداری های کشور از منابع مهم درآمدهای پایدار است.

نائب مدیر انجمن علمی اقتصاد شهری کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه مالیات بر املاک در کشور عزیزمان ایران به علت شاخصه های پایگاه های آماری و ضعف در کسب اطلاعات مالی و اقتصادی مردم و بنگاه ها و نیز اخذ مالیات ملی از این منابع و لزوم پرهیز از فشار مالیاتی بر درآمد افراد و سود بنگاه ها و همچنین به علت سهولت شناسایی و اخذ مالیات و یا عوارض از مسکن، یکی از منابع خوب تامین درآمد پایدار جهت شهرداری ها به حساب می آید، خاطرنشان کرد: در این میان در خصوص اخذ این نوع از عوارض مشکلاتی وجود دارد که مورد نیاز است از سوی شهرداری و دولت مورد مذاکره و ارائه راه حل قرار گیرد.

وی در این خصوص گفت: مسئله اول در خصوص اجرایی کردن ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک(زمین و ساختمان) است که مورد نیاز است تا حد ممکن پایگاه های اطلاعاتی تقویت شده است ای جهت تخمین بروز و طبق واقع ارزش املاک صورت گیرد.

سهم ۲ درصدی مالیات املاک در بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ،

طباطبایی ادامه داد: ازاین رو توجه مهم متوجه کمیسیون تقویم املاک است که مورد نیاز است در این خصوص بین اعضای این کمیسیون هماهنگی ایجاد کرده و ظرفیت دستگاهی شرکت های عضو این کمیسیون را جهت تعیین ارزش املاک بکار گیرد.

مدرس دانشگاه خوارزمی مسئله دوم را در خصوص تعیین میزان قیمت عوارض نوسازی دانست که در قانون بودجه سنواتی دولت تعیین می شود و گفت: این قیمت طبق قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۴۷ از ۰.۵ درصد بوده و در جدول ۱۶ ردیف ۳۸ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه ۹۵ در حد ۱.۵ درصد تعیین شده است است و رشد پلکانی و بی نشانه این نرخ، علت مهم کمبود درآمدهای پایدار شهرداری ها است لذا قیمت مالیات بر املاک باید متناسب با نیازهای شهرداری به درآمدهای پایدار تعیین شود و نه به صورت بی نشانه و اقتضایی. از این رو تعیین این قیمت از سوی شرکت مدیریت و برنامه ریزی و نیز هیئت وزیران و مجموعه دولت بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در پایتخت کشور عزیزمان ایران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود،

وی مسئله بعدی را نیز در وصول این عوارض دانست که به عملکرد شهرداری و شرکت های مؤثر طبق قانون نوسازی و عمران شهری برمیگردد و گفت: در حال حاضر، میزان همکاری شهروندان تهرانی در واریز عوارض، تنها ۴۰ درصد است که امار بسیاری ضعیفی در مدیریت فرآیندهای مالیات ستانی به حساب می آید. در ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری به صراحت ذکر شده است که شهرداری ها موظفند لیست مؤدیانی که از واریز عوارض امتناع کننده به شرکت های برق و گاز تسلیم کنند و این شرکت ها باید بعد از عدم واریز در مهلت دوماهه، نسبت به قطع برق و گاز مؤدیان اقدام کنند. در حالی که در عمل هماهنگی جهت اجرایی شدن این ماده قانونی میان دستگاه های مدیریت شهری وجود ندارد.

طباطبایی مزدآبادی در آخر تاکید کرد: کم کردن سهم درامدهای پایدار همچون عوارض نوسازی که به عنوان تجربه ای موفق در سایر کشورها تحت عنوان مالیات بر املاک، مستغلات، دارایی و یا مسکن از آن نام برده می شود، شهرداری ها را مجبور به استفاده هر چه زیاد از درآمدهای ناپایدار تراکم و عوض کردن کاربری نموده و این رویکرد در بلند مدت در بروز نوسانات بودجه ای شهرداری ها، زشت شدن صورت شهر، تنگ شدن ریه های تنفسی شهر و سخت شدن شرایط زندگی در شهرها بخصوص کلان شهرها مؤثر خواهد بود و مورد نیاز است تمهیدات مورد نیاز جهت جلوگیری از این اتفاق بخصوص در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری هر چه سریعتر اندیشیده شود.

سهم ۲ درصدی مالیات املاک در بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ،

واژه های کلیدی: ایران | مالیات | شهرداری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz