پشتیبانی باتری سیستم دوربین افزاری

پشتیبانی: باتری سیستم دوربین افزاری دوربین استفاده استفاده تنظیمات اپلیکیشن

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دندان‌گردی دولت قبل در اوج تحریم ها ، روایتی دیگر از لجبازی‌های محمود احمدی‌نژاد

اژدهای شرق آسیا بعد از آنکه فاینانس طرح های فولادی و پتروشیمی کشور عزیزمان ایران را تأمین کرد، به دنبال آن است تا اعتبار مورد نیاز جهت طرح های زیرساختی حمل ون

دندان‌گردی دولت قبل در اوج تحریم ها ، روایتی دیگر از لجبازی‌های محمود احمدی‌نژاد

روایتی دیگر از لجبازی های محمود احمدی نژاد / دندان گردی دولت قبل در اوج تحریم ها

عبارات مهم : ایران

سهم چین در توسعه زیرساخت های کشور عزیزمان ایران هر روز زیاد می شود.

اژدهای شرق آسیا بعد از آنکه فاینانس طرح های فولادی و پتروشیمی کشور عزیزمان ایران را تأمین کرد، به دنبال آن است تا اعتبار مورد نیاز جهت طرح های زیرساختی حمل ونقل ریلی را نیز تأمین کند. چند روز پیش هم یک هیئت چینی به کشور عزیزمان ایران آمد تا راجع به گسترش شبکه ریلی، ساخت قطارهای سریع السیر و زیرساخت های این بخش مذاکره کند.

دندان‌گردی دولت قبل در اوج تحریم ها ، روایتی دیگر از لجبازی‌های محمود احمدی‌نژاد

به گزارش شرق ، تأکید نماینده این هیئت چینی که با خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی، دیدار کرد این است که چین راهکارهای جدیدی جهت ساخت زیربناهای حمل ونقل کشور عزیزمان ایران پیدا کرده. به نظر می رسد آنچه چینی ها را زیاد به سمت کشور عزیزمان ایران متمایل می کند، درخواست های زیاد و پی درپی کشور عزیزمان ایران جهت تأمین منابع اعتباری مورد نیاز هست. چینی ها به دنبال آن هستند که خطوط زیرساختی کشور عزیزمان ایران را با تهاتر پول نفت بسازند.

آن گونه که نماینده این هیئت چینی گفته، «بعد از برطرف تحریم ها شرایطی تهیه آن انجام شد تا بتوانیم با کشور عزیزمان ایران همکاری بیشتری داشته باشیم؛ اکنون هم پیشنهاد ما احداث این خطوط به روش تهاتر با نفت و انتقال تکنولوژی ساخت به کشور عزیزمان ایران است که البته جهت اجرائی شدن آن به حمایت انجمن توسعه فاینانس چین نیاز داریم». هرچند قرار بر این است که طرف چینی پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب جهت بررسی به طرف ایرانی ارائه دهد، ولی به نظر می رسد ایرانی ها نیازمند هوشیاری بیشتری جهت عقد قرارداد با چین هستند.

اژدهای شرق آسیا بعد از آنکه فاینانس طرح های فولادی و پتروشیمی کشور عزیزمان ایران را تأمین کرد، به دنبال آن است تا اعتبار مورد نیاز جهت طرح های زیرساختی حمل ون

ردپای چین در توسعه فولاد و پتروشیمی

چینی ها بزرگ ترین تولیدکنندگان فولاد در دنیا هستند، ولی در سال های اخیر فاینانس های مطلوبی جهت راه اندازی طرح های فولادی به کشور عزیزمان ایران ارائه کرده اند. ایرانی ها نیز از این فاینانس استفاده کرده اند. در واقع، با استفاده از فاینانس های چینی، هشت طرح فولادی در کشور عزیزمان ایران راه اندازی شده است و به ثمر نشسته هست. چینی ها همچنین فاینانس بعضی طرح های پتروشیمی کشور عزیزمان ایران را تأمین کرده اند. براساس آنچه مسئولان وزارت نفت اعلام کرده اند، چینی ها منابع مورد نیاز پنج طرح پتروشیمی را تأمین کرد ه اند؛ این همان موضوعی است که نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران و چین نیز به آن اشاره می کند. مجیدرضا حریری در این ارتباط به «شرق» گفت: «به صورت کلی جریان فاینانس مطلوبی میان کشور عزیزمان ایران و چین برقرار هست؛ این جریان فاینانس در دو ظاهر به کشور عزیزمان ایران ارائه می شود؛ یک ظاهر فاینانس هایی است که جهت طرح های فولادی تخصیص داده شده است یافت که از سال های گذشته نیز برقرار بوده و یک ظاهر نیز فاینانس هایی که اگزیم بانک چین به کشور عزیزمان ایران ارائه داد».

او البته به این عنوان نیز اشاره می کند که شرکت های چینی جهت ارائه فاینانس به کشور عزیزمان ایران لحظه شماری می کنند: «ایران جهت اجرای پروژه هایش به فاینانس نیاز دارد؛ این در شرایطی است که متقاضیان فاینانس به علت رکود ایجادشده در حوزه پروژه های عمرانی بسیار کم کردن یافته اند؛ بنابراین بسیاری از شرکت های فاینانسر دنیا هم میل به دارند وارد حوزه تأمین مالی پروژه های کشور عزیزمان ایران شوند». حریری البته به این عنوان نیز اشاره می کند که این شرکت های تأمین کننده مالی باید خود را با قراردادها و تفاهم نامه های بین المللی وفق دهند.

دندان‌گردی دولت قبل در اوج تحریم ها ، روایتی دیگر از لجبازی‌های محمود احمدی‌نژاد

به گفته او، شرکت های تأمین کننده مالی در دنیا باید بتوانند خود را با شرایطی که بانکداری جهانی علیه سیستم بانکی ما ایجاد کرده تطبیق دهند: «برخی از شرکت ها می توانند خود را تطبیق دهند و بعضی دیگر نه؛ بنابراین ما در دریافت بعضی فاینانس ها موفق بوده ایم و در دریافت بعضی دیگر توفیقی نداشته ایم». آن گونه که او می گوید، بانک توسعه زیرساخت چین، اگزیم بانک چین و اگزیم بانک کره مذاکراتی را با طرف های ایرانی انجام داده اند و پروژه های نیازمند تأمین مالی نیز به آنها معرفی شده است است.

نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران و چین تأکید می کند جهت دستیابی به رشد اقتصادی و برون رفت از رکود فعلی، باید از فاینانس های خارجی استفاده کنیم: «ایرانی ها در شرایطی قرار دارند که باید از منابع خارجی استفاده کنند، چراکه سرمایه های داخلی ما کفاف قیمت رشد هشت درصدی یا اشتغال ٨٠٠ هزار نفری در سال را نمی دهد؛ بنابراین باید یا از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در کشورمان استفاده کنیم یا جهت دریافت فاینانس های خارجی اقدام مورد نیاز را انجام دهیم که البته کار بسیار مشکل است». او ادامه داد: «باید به این توصیه هم توجه کنیم که همه شرکت های فاینانسر دنیا دنبال این هستند که در کشور ما سرمایه گذاری کنند و سود خود را دریافت کنند، چراکه سودی که این شرکت ها از ما می گیرند سود خوبی است و نسبت به نرمال جهانی بالاتر محاسبه می شود».

اژدهای شرق آسیا بعد از آنکه فاینانس طرح های فولادی و پتروشیمی کشور عزیزمان ایران را تأمین کرد، به دنبال آن است تا اعتبار مورد نیاز جهت طرح های زیرساختی حمل ون

احمدی نژاد لج بازی کرد و فاینانس از کف رفت

استفاده از منابع مالی خارجی جهت اجرای پروژه های زیرساختی کشور عزیزمان ایران در شرایطی مطرح می شود که دولت های متفاوت همواره به دنبال جذب فاینانس بوده اند. در دولت دهم نیز نوع تازه ای از فاینانس ایجاد شد که براساس آن قرار بود پول فروش نفت کشور عزیزمان ایران به چین به عنوان گارانتی نامه فاینانس ها در نظر گرفته شود و این کشور نیز مطابق قراردادهای موجود، منابع مالی مورد نیاز پروژه های کشور عزیزمان ایران را تأمین کند.

دندان‌گردی دولت قبل در اوج تحریم ها ، روایتی دیگر از لجبازی‌های محمود احمدی‌نژاد

حریری در این ارتباط نیز گفت: «در سال های ٨٩ و ٩٠ یعنی زمانی که در اوج تحریم ها قرار داشتیم، قرار بر آن بود که معادل مبلغ ذخیره ارزی که در چین وجود دارد، از این کشور فاینانس بگیریم؛ نخستین پیشنهادی که وجود داشت این بود که سپرده های ارزی کشور عزیزمان ایران حکم گارانتی را پیدا کند و بتوانیم سه برابر آن از چینی ها فاینانس بگیریم، ولی بعضی لج بازی ها اجازه نداد این اتفاق بیفتد».

به گفته او، دندان گردی دولت دهم موجب شد شرایط تأمین مالی از سوی چین در دولت دهم فراهم نشود: «در مذاکرات مرتبط با فاینانس میان کشور عزیزمان ایران و چین، از سوی مسئولان وقت کشور ما لج بازی هایی شد؛ این لج بازی ها هم به این شکل بود که به صورت ناگهانی به چین اعلام شد به جای دریافت سه برابر ذخایر ارزی موجود در چین به عنوان فاینانس، باید شش برابر فاینانس به کشور عزیزمان ایران پرداخت شود.

این لج بازی ها از سوی شخص مدیر جمهور انجام شد و البته مبنای منطقی نیز نداشت چراکه در آن وقت کشور عزیزمان ایران ٢٠ میلیارد دلار سپرده ارزی در چین داشت که شش برابر آن، رقمی معادل ١٢٠ میلیارد دلار را مشمول بر می شد؛ اصلا در آن وقت به این اندازه پروژه نداشتیم که چین بخواهد به ما فاینانس بدهد». نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران و چین یک مسئله دیگر این عنوان را نیز مربوط به منابع موجود در بانک های داخلی دانست: «نکته جالب اینجاست که اگر ما می خواستیم ١٢٠ میلیارد دلار از چین فاینانس بگیریم، ٣٠ درصد آن باید از طریق بانک های داخلی تأمین می شد. یعنی ما باید ٣٠ میلیارد دلار پرداخت می کردیم که آن موقع هم ما ٣٠ میلیارد دلار نداشتیم! بعد دعوا می کردیم که شش برابر بدهید! همین عنوان موجب شد که نه دستمان به فاینانس برسد و نه به پولمان».

دولت یازدهم گره فاینانس را باز کرد

پس از کش وقوس هایی که بین کشور عزیزمان ایران و چین جهت تخصیص داده شده است فاینانس به طرح های داخلی صورت گرفت، شرایط کشور عزیزمان ایران نیز عوض کردن کرد. آیا كه در آن مقطع زمانی، کشور عزیزمان ایران در اوج تحریم ها قرار داده شد و اوضاع به اندازه ای سخت شد که مسئولان کشور به پرداخت فاینانسی معادل ذخایر ارزی کشور عزیزمان ایران در چین نیز راضی شدند. حریری در این باره نیز گفت: «همان مسئولانی که لج بازی می کردند و تأکید داشتند چین باید شش برابر ذخایر ارزی به کشور عزیزمان ایران فاینانس دهد، به این راضی شدند که معادل ذخایر را به صورت فاینانس دریافت کنند. با وجود این، طرف چینی باز هم راضی نشد تا اینکه دولت یازدهم مستقر شد و شرایط عوض کردن کرد». به گفته او، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، جهت برقراری فاینانس های چین پیگیری های زیادی انجام داد و به نتیجه هم رسید: «با پیگیری های طیب نیا، قرار بر آن شد که چین دو برابر میزان ذخایر ارزی کشور عزیزمان ایران را فاینانس بدهد؛ سهم بانک های داخلی در این فاینانس نیز از ٣٠ درصد به ٧,٥ درصد کم کردن یافت و شرایطی ایجاد شد که اعتبار موردنیاز اجرای هشت طرح فولادی و پنج طرح پتروشیمی تأمین شود». نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران و چین فعال ترین وزارتخانه بعد از برجام در استفاده از منابع مالی را نیز وزارت راه و شهرسازی می داند: «پس از برجام وزارت راه و شهرسازی توانست هم ناوگان هوایی را نوسازی کند و هم جهت توسعه زیرساخت های ناوگان ریلی برنامه کاربردی بدهد؛ اگر وزارتخانه های دیگر هم می توانستند برنامه های عملی موردنیاز در حوزه های خود را آماده کنند، قطعا چینی ها جهت تأمین مالی زیاد این طرح ها پیش قدم می شدند و شرایط جهت توسعه کشور زیاد فراهم می شد».

واژه های کلیدی: ایران | منابع | پروژه | ایرانی | دریافت | استفاده | ایرانی ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz