پشتیبانی باتری سیستم دوربین افزاری

پشتیبانی: باتری سیستم دوربین افزاری دوربین استفاده استفاده تنظیمات اپلیکیشن

گت بلاگز اخبار اجتماعی 8.5 درصد تماس‌های اورژانس اجتماعی مربوط به «کودک آزاری» است

معاون شرکت بهزیستی کشور با بیان اینکه مطالعه ملی در رابطه با کودک آزاری وجود ندارد گفت: سال گذشته از حدود 700 هزار تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی حدود 160 هزار ت

8.5 درصد تماس‌های اورژانس اجتماعی مربوط به «کودک آزاری» است

8.5 درصد تماس های اورژانس اجتماعی مربوط به «کودک آزاری» است

عبارات مهم : آموزش

معاون شرکت بهزیستی کشور با بیان اینکه مطالعه ملی در رابطه با کودک آزاری وجود ندارد گفت: سال گذشته از حدود 700 هزار تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی حدود 160 هزار تماس (8.5 درصد) در رابطه با کودک آزاری بوده هست. این آمار نسبت به سال گذشته تفاوت معنی داری نداشته، البته احساس می شود میزان شناسایی، زیاد کردن یافته هست.

حبیب الله مسعودی فرید در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در کشور و به خصوص شرکت بهزیستی در حوزه پراختن به مسایل کودکان به خاص بحث آسیب های اجتماعی کودکان و به خصوص کودک آزاری و مداخلات اجرایی، جزو کشورهای پیشرو منطقه هستیم. جهت مثال یکی از وظایف اورژانس اجتماعی که امروز با 245 مرکز در کشور فعال هست، پرداختن به کودک آزاری است و تا آخر سال این 245 به بالغ بر 350 مرکز خواهد رسید. این عنوان نشان می دهد کشور به عنوان کودک آزاری بسیار توجه کرده است.

8.5 درصد تماس‌های اورژانس اجتماعی مربوط به «کودک آزاری» است

وی ادامه داد: همین که رسانه ها، فعالان اجتماعی، فعالان حوزه کودک و عموم مردم در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … نسبت به این عنوان اینقدر حساس هستند و یک مورد از آن در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … تا این اندازه توانسته احساسات عمومی را جریحه دار کند، نشان می دهد مردم به آسانی از این عنوان عبور نمی کنند و کسی نمی گوید به ما ربطی ندارد. این حساسیت مردم یک سرمایه است و این سرمایه باید تبدیل به اقدام و عمل شود.

معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی کشور گفت: در بحث قانون، مصوبات سال 1381 مجلس شورای اسلامی وجود دارد. در این قانون عنوان شده است است که کودک آزاری یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی شخصی ندارد و حتی اگر کسی از کودک آزاری اطلاع داشته باشد و به مراکز مربوطه اطلاع ندهد مجرم محسوب می شود. این مباحث باید به مردم اطلاع رسانی شود، آیا که بعضی فکر می کنند اگر کودک آزاری همسایه را اطلاع دهند مراجع خواهند گفت به شما و ما ارتباطی ندارد. در حال حاضر یک لایحه در مجلس وجود دارد که بسیار مترقی تر از قانون سال 1381 است که اگر تصویب شود دست بهزیستی و متولیان این عنوان را زیاد باز خواهد کرد. کمبود قانونی آنچنانی جهت ورود به این مبحث وجود ندارد.

معاون شرکت بهزیستی کشور با بیان اینکه مطالعه ملی در رابطه با کودک آزاری وجود ندارد گفت: سال گذشته از حدود 700 هزار تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی حدود 160 هزار ت

لزوم تزریق آموزش های خودمراقبتی به کودکان و والدین

مسعودی فرید ادامه داد: چند روش باید به طور همزمان مورد نظر جامعه قرار بگیرد. نخستین راهبرد، آگاه سازی و کارها پیشگیرانه هست. آموزش مهارت های زندگی، آموزش خود مراقبتی و دیگر آموزش های مورد نظر به کودکان و به خاص به والدین باید ارائه شود تا بدانند سهم آن ها در این خصوص چیست. این آموزش ها باید از طریق آموزش و پرورش، رسانه‎ها، مهدهای کودک، ادبیات کودک و بهزیستی در بدنه جامعه تزریق شود. این آگاه سازی می تواند تاثیر مهمی داشته باشد که کودکان بدانند با غریبه چطور برخورد کنند؟ در چه مواقعی تحت خطر قرار دارند؟ اگر احساس خطر کردند چگونه واکنش‌ها کنند؟ اگر اتفاق افتاد از چه کسانی کمک بخواهند؟.

کودک آزاری چهار دیواری اختیاری نیست

وی افزود: کودکان نیز در سنین گوناگون به آموزش های گوناگونی نیاز دارند. اینکه در چه موقعی باید به پدر و مادر اطلاع دهند. یا به پلیس اطلاع بدهند و یا با 123 تماس بگیرند. والدین نیز در سنین متفاوت فرزندانشان به آموزش های مختلفی نیاز دارند تا زیاد مراقب باشند. هرچه سن کودک بالاتر می رود نقش بیشتری می تواند ایفا کند و نقش پدر و مادر کمرنگ تر می شود.

8.5 درصد تماس‌های اورژانس اجتماعی مربوط به «کودک آزاری» است

معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی کشور گفت: بخش دیگر آگاه سازی قضایی به مردم است که مردم بدانند کودک آزاری در قانون “چهاردیواری، اختیاری” نیست. مردم باید ظرفیت های قضایی در رابطه با این عنوان را بدانند و اگر موردی مشاهده شد به مراجع قضایی، پلیس و شماره تماس 123 اطلاع دهند.

حمایت از کودکان و نوجوانان جهت جلوگیری از کودک آزاری

85 درصد کودکان بهزیستی دارای حداقل یک والد هستند

معاون شرکت بهزیستی کشور با بیان اینکه مطالعه ملی در رابطه با کودک آزاری وجود ندارد گفت: سال گذشته از حدود 700 هزار تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی حدود 160 هزار ت

مسعودی فرید ادامه داد: عنوان دیگری که باید مد نظر قرار بگیرد تا کمتر شاهد کودک آزاری باشیم، تقویت کارها حمایتی از کودکان و نوجوانان هست. امروز 10 هزار کودک در 590 مرکز کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به وسیله بهزیستی نگهداری می شوند که بالغ بر 85 درصد از آن ها حداقل یک والد آشنا شده است دارند و تشخیص داده شده است جهت جلوگیری از کودک آزاری و آسیب های دیگر باید در مراکز بهزیستی نگهداری شوند.

وی افزود: روش بعدی، رسانه ها هستند که باید با همکاری شرکت هایی همچون بهزیستی این اطلاع رسانی را مداوم انجام دهند. آموزش وپرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دیگر شرکت ها باید این عنوان را جدی بگیرند و در پروتکل های خود کارها مورد نیاز را بگنجانند. در بعضی کشورها در طول مواظبت های بارداری آموزش های اولیه به والدین داده می شود و یا افرادی که احساس می شود جهت کودک آزاری و خشونت خانگی در ریسک هستند را شناسایی و بعد از مشاوره های اولیه، بازدیدهای دوره ای از منزل ترتیب می دهند که کارشناس سرزده به منزل این افراد می رود و بررسی می کند آیا شواهدی مبنی بر کودک آزاری با خشونت وجود دارد یا خیر؟.

8.5 درصد تماس‌های اورژانس اجتماعی مربوط به «کودک آزاری» است

مطالعه ملی راجع به کودک آزاری وجود ندارد

8.5 درصد تماس های اورژانس اجتماعی در رابطه با کودک آزاری است

معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی کشور گفت: مطالعه ملی در رابطه با کودک آزاری وجود ندارد. ولی آماری که شرکت بهزیستی بر اساس پذیرش خود دارد نشان می دهد در سال گذشته از حدود 700 هزار تماس تلفنی نزدیک به 160 هزار تماس در رابطه با کودک آزاری بوده هست. یعنی قریب 8.5 درصد از تماس های اورژانس اجتماعی در رابطه با این عنوان هست. این آمار نسبت به سال گذشته تفاوت معنی داری نداشته هست، البته احساس می شود میزان شناسایی، زیاد کردن یافته است.

مسعودی فرید ادامه داد: آخرین روش توجه زیاد و خاص به اختلالات روانشناختی هست. بسیاری از افرادی که مرتکب کودک آزاری می شوند واقعا هیچ اختلال روانی آشنا ای ندارند. ولی ممکن است بعضی از افرادی که کودک آزاری انجام می دهند درگیر اختلالات روانشناختی و سایکوتیک باشند. پرداختن به این عنوان و مسایل روانشناختی باید مدنظر قرار گیرد و به اعتقاد من باید در طرح تحول نظام سلامت جایی جهت این عنوان مد نظر قرار بگیرد که بتوانیم اختلالات روانشناختی که می تواند منجر به آسیب به خود یا دیگران شود را غربالگری کنیم و مداخله ای جهت درمان آن ها انجام دهیم.

وی ادامه داد: اتفاقات رسانه ای که در چند هفته گذشته اتفاق افتاده است اگرچه بسیار تلخ ولی یک بعد مثبت دارد و آن نگاه خاص مردم و دلسوزی مردم هست، البته باید توجه داشت کودک آزاری شیوع بیشتری پیدا نکرده است و فقط با توجه به ورود این مسایل به اینترنت قدری زیاد دیده و سریع تر نشر داده می شود.

واژه های کلیدی: آموزش | کودکان | کودک آزاری | کودک آزاری | اورژانس اجتماعی | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz