پشتیبانی باتری سیستم دوربین افزاری

پشتیبانی: باتری سیستم دوربین افزاری دوربین استفاده استفاده تنظیمات اپلیکیشن

گت بلاگز اخبار اجتماعی از شرط راه‌اندازی «اتاق تزریق» تا چرایی توقف فعالیت دستگاه‌های خودپرداز سرنگ

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه خدمات کم کردن آسیب در کشور مورد توافق همه گروه‌های فعال حوزه مبارزه با مواد مخدر است گفت: همانطور که در جلسه ی

از شرط راه‌اندازی «اتاق تزریق» تا چرایی توقف فعالیت دستگاه‌های خودپرداز سرنگ

از شرط راه اندازی «اتاق تزریق» تا چرایی توقف فعالیت دستگاه های خودپرداز سرنگ

عبارات مهم : دستگاه

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه خدمات کم کردن آسیب در کشور مورد توافق همه گروه های فعال حوزه مبارزه با مواد مخدر است گفت: همانطور که در جلسه یکسان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیته درمان تصویب شده است هست، امکان راه اندازی « اتاق تزریق» در استان هایی که این درخواست را دارند، در صورت فراهم شدن شرایط و تصویب شورای هماهنگی استان ها فراهم خواهد شد.

پرویز افشار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به دلایل ادامه پیدا نکردن طرح توزیع سرنگ، سوزن و بسته های بهداشتی به معتادان از طریق دستگاه های خودپرداز گفت: خدمات کم کردن آسیب طیفی از درمان های نگهدارنده مانند متادون درمانی، بوپرنورفین، تا توزیع سر نگ و سوزن را مشمول بر می شود افزود: از آنجایی که معتادان عمدا در خرابه ها و بیقوله ها و مکان هایی که دسترسی به آنها سخت است حضور دارند، توزیع خدمات بهداشتی و درمانی به آنها تنها از طریق گروه های Out reach« تیم امداد رسانی سیار» امکان پذیر هست. این افراد در قالب گروه های یک تا سه نفره بااستفاده از کوله پشتی هایی مشمول بر سرنگ و سوزن ، وسایل پانسمان و وعده های غذایی به محل اقامت معتادان مراجعه می کنند.

وی با بیان اینکه جانمایی دستگاه های خود پرداز توزیع سرنگ، سوزن و لوازم بهداشتی در محل اقامت این معتادان امکان پذیر نیست تصریح کرد: محل اقامت این معتادان دائما در حال عوض کردن است و قرار دادن چنین دستگاه هایی به شکل عملی کارایی بالایی ندارد. به همین علت ما باید به علت عوض کردن مکان معتادان این گروه ها را به سراغشان بفرستیم.

از شرط راه‌اندازی «اتاق تزریق» تا چرایی توقف فعالیت دستگاه‌های خودپرداز سرنگ

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با بیان اینکه گروه های امداد رسانی سیار سرنگ، سوزن و لوازم بهداشتی و وعده های غذایی گرم و یا سرد را به محل اقامت معتادان می برند ادامه داد: تمام مراکز DIC که نزدیک به 200 مرکز فعال در کل کشور هستند بین 1 تا 3 گروه امداد رسانی سیار را در اختیار دارند که این گروه ها توزیع خدمات مذکور به معتادان را انجام می دهند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه خدمات کم کردن آسیب در کشور مورد توافق همه گروه‌های فعال حوزه مبارزه با مواد مخدر است گفت: همانطور که در جلسه ی

واژه های کلیدی: دستگاه | بهداشتی | لوازم بهداشتی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz